Uszkodzenie rejestru – brak pliku SYSTEM – nie mo┼╝na uruchomi─ç systemu

Udost─Öpnij na:

W systemie Windows XP mo┼╝na naprawi─ç uszkodzony rejestr. Uszkodzenie plik├│w rejestru mo┼╝e by─ç przyczyn─ů pojawiania si─Ö wielu r├│┼╝nych komunikat├│w o b┼é─Ödach. Zobacz artyku┼éy z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base na temat komunikat├│w o b┼é─Ödach dotycz─ůcych problem├│w z rejestrem.

W tym artykule za┼éo┼╝ono, ┼╝e standardowe metody odzyskiwania systemu zako┼äczy┼éy si─Ö niepowodzeniem i system jest niedost─Öpny. Mo┼╝na korzysta─ç wy┼é─ůcznie z Konsoli odzyskiwania. Je┼Ťli istnieje kopia zapasowa automatycznego odzyskiwania systemu (ASR), zalecana metoda przywr├│cenia systemu polega na u┼╝yciu tej kopii. Firma Microsoft zaleca, aby przed wykonaniem procedury opisanej w tym artykule podj─ů─ç pr├│b─Ö przywr├│cenia systemu przy u┼╝yciu kopii zapasowej ASR.

Uwaga: Nale┼╝y si─Ö upewni─ç, ┼╝e zmieniono wszystkie pi─Ö─ç ga┼é─Özi rejestru. Zast─ůpienie tylko jednej lub dw├│ch ga┼é─Özi mo┼╝e spowodowa─ç potencjalne problemy, poniewa┼╝ ustawienia oprogramowania i sprz─Ötu mog─ů si─Ö znajdowa─ç w wielu lokalizacjach rejestru.

Przy pr├│bie uruchomienia lub ponownego uruchomienia komputera z systemem Windows XP mo┼╝e pojawi─ç si─Ö jeden z nast─Öpuj─ůcych komunikat├│w o b┼é─Ödzie:

Nie mo┼╝na uruchomi─ç systemu Windows XP, poniewa┼╝ brakuje nast─Öpuj─ůcego pliku lub jest on uszkodzony: \WINDOWS\SYSTEM32\CONFIG\SYSTEM

Nie mo┼╝na uruchomi─ç systemu Windows XP, poniewa┼╝ brakuje nast─Öpuj─ůcego pliku lub jest on uszkodzony: \WINDOWS\SYSTEM32\CONFIG\SOFTWARE

Stop: c0000218 {Awaria pliku Rejestru} Nie jest mo┼╝liwe za┼éadowanie przez Rejestr ga┼é─Özi (pliku): \Katalog_g┼é├│wny_systemu\System32\Config\SOFTWARE lub jego dziennika b─ůd┼║ drugiej kopii

B┼é─ůd systemu: Lsass.exe
Kod zwr├│cony przy pr├│bie aktualizacji has┼éa wskazuje, ┼╝e warto┼Ť─ç podana jako bie┼╝─ůce has┼éo jest niepoprawna.

Procedura r─Öcznego odzyskiwania uszkodzonego rejestru, kt├│ry uniemo┼╝liwia uruchomienie systemu Windows XP

Opisana w tym artykule procedura wymaga u┼╝ycia konsoli odzyskiwania i narz─Ödzia Przywracanie systemu. W tym artykule podano r├│wnie┼╝ list─Ö wszystkich krok├│w, kt├│re nale┼╝y wykona─ç w odpowiedniej kolejno┼Ťci, aby w pe┼éni zako┼äczy─ç proces. Po zako┼äczeniu tej procedury system powr├│ci do stanu, kt├│ry b─Ödzie bardzo zbli┼╝ony do stanu sprzed wyst─ůpienia problemu. Je┼Ťli kiedykolwiek wcze┼Ťniej uruchomiono narz─Ödzie NTBackup i wykonano kopi─Ö zapasow─ů stanu systemu, nie trzeba wykonywa─ç procedur opisanych w cz─Ö┼Ťci drugiej i trzeciej. Mo┼╝na przej┼Ť─ç do cz─Ö┼Ťci czwartej.

Cz─Ö┼Ť─ç pierwsza

W cz─Ö┼Ťci pierwszej nale┼╝y uruchomi─ç konsol─Ö odzyskiwania, utworzy─ç folder tymczasowy, wykona─ç kopi─Ö zapasow─ů istniej─ůcych plik├│w rejestru w celu umieszczenia ich w nowej lokalizacji, usun─ů─ç pliki rejestru z istniej─ůcej lokalizacji, a nast─Öpnie skopiowa─ç pliki rejestru z folderu Repair do folderu System32\Config. Po zako┼äczeniu tej procedury zostanie utworzony rejestr umo┼╝liwiaj─ůcy uruchomienie systemu Windows XP. Utworzenie i zapisanie tego rejestru nast─ůpi┼éo w trakcie pocz─ůtkowej instalacji systemu Windows XP. Dlatego wszelkie zmiany i ustawienia wprowadzone po zako┼äczeniu instalacji zostan─ů utracone.

Aby uko┼äczy─ç pierwsz─ů cz─Ö┼Ť─ç procedury, wykonaj nast─Öpuj─ůce kroki:

 1. Włóż dysk startowy systemu Windows XP do stacji dyskietek lub dysk CD z systemem Windows XP do stacji CD-ROM, a następnie ponownie uruchom komputer.
  Po pojawieniu si─Ö odpowiedniego monitu kliknij w celu zaznaczenia wszelkich opcji wymaganych do uruchomienia komputera z dysku CD.
 2. Po pojawieniu si─Ö ekranu ÔÇ×Zapraszamy do programu instalacyjnego.ÔÇŁ naci┼Ťnij klawisz R, aby uruchomi─ç Konsol─Ö odzyskiwania.
 3. Je┼Ťli na komputerze skonfigurowano podw├│jny lub wielokrotny rozruch, wybierz instalacj─Ö, do kt├│rej chcesz uzyska─ç dost─Öp z Konsoli odzyskiwania.
 4. Po pojawieniu si─Ö odpowiedniego monitu wpisz has┼éo administratora. Je┼Ťli has┼éo administratora nie zosta┼éo ustalone, naci┼Ťnij po prostu klawisz ENTER.
 5. W wierszu polecenia konsoli odzyskiwania wpisz nast─Öpuj─ůce polecenia, naciskaj─ůc po ka┼╝dym z nich klawisz ENTER:

md tmp
copy c:\windows\system32\config\system c:\windows\tmp\system.bak
copy c:\windows\system32\config\software c:\windows\tmp\software.bak
copy c:\windows\system32\config\sam c:\windows\tmp\sam.bak
copy c:\windows\system32\config\security c:\windows\tmp\security.bak
copy c:\windows\system32\config\default c:\windows\tmp\default.bak

delete c:\windows\system32\config\system
delete c:\windows\system32\config\software
delete c:\windows\system32\config\sam
delete c:\windows\system32\config\security
delete c:\windows\system32\config\default

copy c:\windows\repair\system c:\windows\system32\config\system
copy c:\windows\repair\software c:\windows\system32\config\software
copy c:\windows\repair\sam c:\windows\system32\config\sam
copy c:\windows\repair\security c:\windows\system32\config\security
copy c:\windows\repair\default c:\windows\system32\config\default

 1. Wpisz polecenie exit, aby zamkn─ů─ç konsol─Ö odzyskiwania. Komputer zostanie ponownie uruchomiony.

Uwaga: W tej procedurze za┼éo┼╝ono, ┼╝e system Windows XP jest zainstalowany w folderze C:\Windows. Je┼Ťli jest u┼╝ywana inna lokalizacja, nale┼╝y zmieni─ç folder C:\Windows na odpowiedni folder_systemu_windows.

Je┼Ťli jest dost─Öpny inny komputer, w celu zaoszcz─Ödzenia czasu mo┼╝na skopiowa─ç tekst podany w kroku pi─ůtym, a nast─Öpnie utworzy─ç plik tekstowy o nazwie ÔÇ×kopiar1.txtÔÇŁ (jest to przyk┼éad). Aby u┼╝y─ç tego pliku, po uruchomieniu konsoli odzyskiwania nale┼╝y uruchomi─ç nast─Öpuj─ůce polecenie:

batch kopiar1.txt

Za pomoc─ů polecenia batch w Konsoli odzyskiwania mo┼╝na kolejno przetworzy─ç wszystkie polecenia znajduj─ůce si─Ö w pliku tekstowym. Korzystaj─ůc z polecenia batch, nie trzeba r─Öcznie wpisywa─ç tych polece┼ä.

Cz─Ö┼Ť─ç druga

Aby wykona─ç procedur─Ö opisan─ů w tej sekcji, nale┼╝y zalogowa─ç si─Ö jako administrator lub u┼╝ytkownik administracyjny (u┼╝ytkownik maj─ůcy konto w grupie Administratorzy). W systemie Windows XP Home Edition mo┼╝na zalogowa─ç si─Ö jako u┼╝ytkownik z uprawnieniami administracyjnymi. Loguj─ůc si─Ö jako administrator, nale┼╝y najpierw uruchomi─ç system Windows XP Home Edition w trybie awaryjnym. Aby uruchomi─ç komputer z systemem Windows XP Home Edition w trybie awaryjnym, wykonaj nast─Öpuj─ůce kroki.

Uwaga: Przed wykonaniem dalszych czynno┼Ťci nale┼╝y wydrukowa─ç t─Ö instrukcj─Ö. Przed wykonaniem dalszych krok├│w nale┼╝y wydrukowa─ç t─Ö procedur─Ö, poniewa┼╝ po ponownym uruchomieniu komputera w trybie awaryjnym b─Ödzie ona niedost─Öpna. U┼╝ytkownicy systemu plik├│w NTFS powinni r├│wnie┼╝ wydrukowa─ç procedur─Ö zamieszczon─ů w artykule KB309531 bazy wiedzy Knowledge Base. W kroku 7 znajduje si─Ö ┼é─ůcze do wspomnianego artyku┼éu.

 1. Kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Zamknij system (lub kliknij polecenie Wy┼é─ůcz komputer), kliknij opcj─Ö Uruchom ponownie, a nast─Öpnie kliknij przycisk OK (lub kliknij polecenie Uruchom ponownie).
 2. Naci┼Ťnij klawisz┬áF8.

  Na komputerze skonfigurowanym do uruchamiania wielu system├│w operacyjnych nale┼╝y nacisn─ů─ç klawisz┬áF8 po pojawieniu si─Ö menu Autostart.

 3. Za pomoc─ů klawiszy strza┼éek wybierz odpowiedni─ů opcj─Ö trybu awaryjnego, a nast─Öpnie naci┼Ťnij klawisz ENTER.
 4. Aby w systemie z podw├│jnym lub wielokrotnym rozruchem wybra─ç instalacj─Ö, do kt├│rej chcesz uzyska─ç dost─Öp, u┼╝yj klawiszy strza┼éek, a nast─Öpnie naci┼Ťnij klawisz ENTER.

W cz─Ö┼Ťci drugiej nale┼╝y skopiowa─ç pliki rejestru z folderu ich kopii zapasowej utworzonej przy u┼╝yciu narz─Ödzia Przywracanie systemu. Ten folder jest niedost─Öpny z Konsoli odzyskiwania i zwykle jest niewidoczny. Przed rozpocz─Öciem tej procedury nale┼╝y zmieni─ç kilka ustawie┼ä, aby ten folder sta┼é si─Ö widoczny:

 1. Uruchom Eksploratora Windows.
 2. W menu Narz─Ödzia kliknij polecenie Opcje folder├│w.
 3. Kliknij kart─Ö Widok.
 4. W obszarze Ukryte pliki i foldery zaznacz pole wyboru Poka┼╝ ukryte pliki i foldery, a nast─Öpnie wyczy┼Ť─ç pole wyboru Ukryj chronione pliki systemu operacyjnego (zalecane).
 5. Kliknij przycisk Tak w oknie dialogowym zawieraj─ůcym monit o potwierdzenie wy┼Ťwietlenia tych plik├│w.
 6. Kliknij dwukrotnie dysk, na kt├│rym zainstalowany jest system Windows XP, aby wy┼Ťwietli─ç list─Ö folder├│w. Wa┼╝ne jest, aby klikn─ů─ç w┼éa┼Ťciwy dysk.
 7. Otwórz folder System Volume Information. Ten folder jest niedostępny i wyszarzony, ponieważ został ustawiony jako superukryty.

  Uwaga: W tym folderze znajduje si─Ö jeden lub wi─Öcej folder├│w _restore {GUID}, takich jak ÔÇ×_restore{87BD3667-3246-476B-923F-F86E30B3E7F8}ÔÇŁ.

  Uwaga: Mo┼╝e pojawi─ç si─Ö nast─Öpuj─ůcy komunikat o b┼é─Ödzie:

Folder C:\System Volume Information nie jest dost─Öpny. Odmowa dost─Öpu.

Po pojawieniu si─Ö tego komunikatu przeczytaj nast─Öpuj─ůcy artyku┼é z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base, aby uzyska─ç dost─Öp do tego folderu i kontynuowa─ç wykonywanie procedury:

309531  Jak uzyskać dostęp do folderu System Volume Information

 

 1. Otw├│rz folder, kt├│ry nie zosta┼é utworzony w danym momencie. Konieczne mo┼╝e si─Ö okaza─ç klikni─Öcie polecenia Szczeg├│┼éy w menu Widok, aby ustali─ç daty utworzenia poszczeg├│lnych folder├│w. Teb folder mo┼╝e zawiera─ç jeden lub wi─Öcej folder├│w o nazwach zaczynaj─ůcych si─Ö od ÔÇ×RPx. Otw├│rz jeden z tych folder├│w, aby zlokalizowa─ç folder Snapshot.
 2. Otw├│rz jeden z takich folder├│w, aby zlokalizowa─ç podfolder Snapshot. Oto przyk┼éadowa ┼Ťcie┼╝ka do folderu Snapshot:

C:\System Volume Information\_restore{D86480E3-73EF-47BC-A0EB-A81BE6EE3ED8}\RP1\Snapshot

 1. Z folderu Snapshot skopiuj nast─Öpuj─ůce pliki do folderu C:\Windows\Tmp:
  • _REGISTRY_USER_.DEFAULT
  • _REGISTRY_MACHINE_SECURITY
  • _REGISTRY_MACHINE_SOFTWARE
  • _REGISTRY_MACHINE_SYSTEM
  • _REGISTRY_MACHINE_SAM
 2. Zmie┼ä nazwy plik├│w znajduj─ůcych si─Ö w folderze C:\Windows\Tmp w nast─Öpuj─ůcy spos├│b:
  • Zmie┼ä nazw─Ö pliku _REGISTRY_USER_.DEFAULT na DEFAULT
  • Zmie┼ä nazw─Ö pliku _REGISTRY_MACHINE_SECURITY na SECURITY
  • Zmie┼ä nazw─Ö pliku _REGISTRY_MACHINE_SOFTWARE na SOFTWARE
  • Zmie┼ä nazw─Ö pliku _REGISTRY_MACHINE_SYSTEM na SYSTEM
  • Zmie┼ä nazw─Ö pliku _REGISTRY_MACHINE_SAM na SAM

S─ů to kopie zapasowe plik├│w rejestru, kt├│re zosta┼éy wykonane przez narz─Ödzie Przywracanie systemu. Poniewa┼╝ aktualnie u┼╝ywany plik rejestru zosta┼é utworzony przez program instalacyjny, rejestr ÔÇ×nie wieÔÇŁ, ┼╝e te punkty przywracania istniej─ů i s─ů dost─Öpne. W folderze System Volume Information tworzony jest nowy folder z nowym identyfikatorem GUID, a w nim tworzony jest punkt przywracania zawieraj─ůcy pliki rejestru skopiowane w cz─Ö┼Ťci pierwszej. Dlatego tak istotne jest, aby nie u┼╝ywa─ç najnowszego folderu, szczeg├│lnie je┼Ťli czas jego utworzenia jest czasem bie┼╝─ůcym.

Bie┼╝─ůca konfiguracja systemu nie rozpoznaje poprzednich punkt├│w przywracania. Aby ponownie udost─Öpni─ç poprzednie punkty przywracania, nale┼╝y uzyska─ç dost─Öp do poprzedniej kopii rejestru z poprzedniego punktu przywracania.

Pliki rejestru skopiowane do folderu Tmp w folderze C:\Windows zostan─ů przeniesione w celu uzyskania do nich dost─Öpu w Konsoli odzyskiwania. Nale┼╝y zast─ůpi─ç nimi pliki rejestru, kt├│re aktualnie znajduj─ů si─Ö w folderze C:\Windows\System32\Config. Domy┼Ťlnie Konsola odzyskiwania ma ograniczony dost─Öp do folder├│w i nie mo┼╝na za jej pomoc─ů skopiowa─ç plik├│w z folderu System Volume Information.

Uwaga: W procedurze opisanej w tej sekcji za┼éo┼╝ono, ┼╝e na komputerze u┼╝ywany jest system plik├│w FAT32. Aby uzyska─ç wi─Öcej informacji o tym, jak uzyska─ç dost─Öp do folderu System Volume Information w systemie plik├│w NTFS, kliknij nast─Öpuj─ůcy numer artyku┼éu w celu wy┼Ťwietlenia tego artyku┼éu z bazy wiedzy Microsoft Knowlede Base.

309531  Jak uzyskać dostęp do folderu System Volume Information

Cz─Ö┼Ť─ç trzecia

W cz─Ö┼Ťci trzeciej nale┼╝y usun─ů─ç istniej─ůce pliki rejestru, a nast─Öpnie skopiowa─ç do folderu ÔÇ×C:\Windows\System32\ConfigÔÇŁ pliki rejestru zwi─ůzane z narz─Ödziem Odzyskiwanie systemu:

 1. Uruchom Konsol─Ö odzyskiwania.
 2. W wierszu polecenia wpisz nast─Öpuj─ůce polecenia, naciskaj─ůc po ka┼╝dym z nich klawisz ENTER:

del c:\windows\system32\config\sam

del c:\windows\system32\config\security

del c:\windows\system32\config\software

del c:\windows\system32\config\default

del c:\windows\system32\config\system

copy c:\windows\tmp\software c:\windows\system32\config\software

copy c:\windows\tmp\system c:\windows\system32\config\system

copy c:\windows\tmp\sam c:\windows\system32\config\sam

copy c:\windows\tmp\security c:\windows\system32\config\security

copy c:\windows\tmp\default c:\windows\system32\config\default

Uwaga: Niekt├│re z wierszy zawini─Öto, aby poprawi─ç ich czytelno┼Ť─ç.

 1. Wpisz polecenie exit, aby zamkn─ů─ç konsol─Ö odzyskiwania. Komputer zostanie ponownie uruchomiony.

Uwaga: W tej procedurze za┼éo┼╝ono, ┼╝e system Windows XP jest zainstalowany w folderze C:\Windows. Je┼Ťli jest u┼╝ywana inna lokalizacja, nale┼╝y zmieni─ç folder C:\Windows na odpowiedni folder_systemu_windows.

Je┼Ťli jest dost─Öpny inny komputer, w celu zaoszcz─Ödzenia czasu mo┼╝na skopiowa─ç tekst podany w kroku drugim, a nast─Öpnie utworzy─ç plik tekstowy o nazwie ÔÇ×kopiar2.txtÔÇŁ (jest to przyk┼éad). Aby u┼╝y─ç tego pliku, po uruchomieniu konsoli odzyskiwania nale┼╝y uruchomi─ç nast─Öpuj─ůce polecenie:

batch kopiar2.txt

Cz─Ö┼Ť─ç czwarta

  1. Kliknij przycisk Start, a nast─Öpnie kliknij polecenie Wszystkie programy.
  2. Kliknij polecenie Akcesoria, a nast─Öpnie kliknij polecenie Narz─Ödzia systemowe.
 • Kliknij polecenie Przywracanie systemu, a nast─Öpnie kliknij polecenie Przywr├│─ç do poprzedniego punktu przywracania.