Odzyskanie hasła CISCO

Procedura odzyskiwania haseł CISCO

 1. Połącz się konsolą z routerem

 2. Wyłącz i włącz router

 3. W czasie uruchamiania się naciśnij CTRL + Break

 4. Ustaw rejestr konfiguracyjny na 0x2142 wydając polecenie: confreg 0x2142

 5. Usuń dotychczasowe ustawienie haseł wydając polecenie reset

 6. Po włączeniu się systemu Cisco IOS przejdź w tryb konfiguracji routera odpowiadając no na pytanie czy wejść w tryb automatycznej konfiguracji.

 7. W trybie uprzywilejowanym (przechodzimy wydając polecenie: enable) skopiuj plik z konfiguracją początkową do pliku z konfiguracją bieżącą wydając polecenie: copy startup-config running-config

 8. Aby zastąpić hasła, których nie można odzyskać (nie można odczytać po wydaniu polecenia show run) nadpisz je.

 9. Przywróć normalne ustawienia rejestru konfiguracyjnego wydając polecenie config-register 0x2102 w trybie konfiguracji.

 10. Zapisz plik konfiguracji bierzącej do pliku konfiguracji startowej

 11. przeładuj router

Możesz również polubić…