Instalacja Windows 7 64bit błąd: Select CD-Rom Boot Type

DOTYCZY: Mac, PC

OBJAWY:

Po uruchomieniu komputera z płyty instalacyjnej Windows 7 64bit, wyświetlony zostaje komunikat:

Nie można odpalić instalacji Windows 7 64bit, błąd:

„1.

2.

Select CD-Rom Boot Type:_”

 

ROZWIĄZANIE:

Mac nie może uruchomić komputera używając płyty z systemem CDFS. Należy odpowiednio przygotować płytę instalacyjną, używając innego komputera.

Kroki:

1. Utworzyć 3 katalogi na dysku lokalnym: c:\windows7iso, c:\windows7exe, c:\windows7dvd

2. Pobrać plik oscdimg.exe, np. ze strony:

http://7030393346800551679-a-1802744773732722657-s-sites.googlegroups.com/site/sergiomcfly2/oscdimg.exe?attachauth=ANoY7cr0Q9jkTyosbxk-j3cEgMNJCfNy9wAOllsTO4Uhj_so-ISh_7TOn_NZJqLQnURQsI8hvFI9TMy2USoqLBhkHCl4roSxwen0f8oRTC-_izpgtIhoQvGP3_xhYLDupl-7wz0xAU3RGH8zrLKmfX3JQDUEW6WrObbKc-kVCwpJ7xTWRsyOMeZLThjLKufw5rGMrPMSYIjf&attredirects=0

3. Pliki skopiowane z oryginalnego nośnika Win7 64bit lub obrazu umieścić w katalogu c:\windows7iso i rozpakować za pomocą programu ImgBurn

4. Usunąć plik obrazu .iso z katalogu c:\windows7iso, jeśli został tam wcześniej umieszczony

5. W wierszu poleceń (Start->Uruchom->wpisać „cmd”) wpisać:

cd c:\windows7exe

oscdimg -n -m -bc:\windows7iso\boot\etfsboot.com c:\windows7iso c:\windows7dvd\windows7dvd.iso

6. Wypalić płytę, używając obrazu: windows7dvd.iso

7. Uruchomić komputer używając utworzonej płyty i zainstalować Windows 7 64bit

Możesz również polubić…