Vista nie startuje – uszkodzony rejestr

Komputer pokazuje komunikat o brakującym pliku SYSTEM.

Należy skopiować plik C:\Windows\system32\config\RegBack\System do C:\Windows\system32\config.

Vista po restarcie uruchomi się normalnie.

Vista automatycznie backupuje rejestr systemowy.

Możesz również polubić…