Uzyskanie dostępu do katalogu System Volume Information

System Microsoft Windows XP Professional lub Windows XP Home Edition korzystający z systemu plików FAT32

 1. Kliknij przycisk Start, a następnie kliknij polecenie Mój komputer.
 2. W menu Narzędzia kliknij polecenie Opcje folderów.
 3. Na karcie Widok kliknij pozycję Pokaż ukryte pliki i foldery.
 4. Wyczyść pole wyboru Ukryj chronione pliki systemu operacyjnego (zalecane). Kliknij przycisk Tak po wyświetleniu monitu o potwierdzenie zmiany.
 5. Kliknij przycisk OK.
 6. Kliknij dwukrotnie folder System Volume Information w folderze głównym, aby go otworzyć.

System Windows XP Professional korzystający z systemu plików NTFS w domenie

 1. Kliknij przycisk Start, a następnie kliknij polecenie Mój komputer.
 2. W menu Narzędzia kliknij polecenie Opcje folderów.
 3. Na karcie Widok kliknij pozycję Pokaż ukryte pliki i foldery.
 4. Wyczyść pole wyboru Ukryj chronione pliki systemu operacyjnego (zalecane). Kliknij przycisk Tak po wyświetleniu monitu o potwierdzenie zmiany.
 5. Kliknij przycisk OK.
 6. Kliknij prawym przyciskiem myszy folder System Volume Information w folderze głównym, a następnie kliknij polecenie Udostępnianie i zabezpieczenia.
 7. Kliknij kartę Zabezpieczenia.
 8. Kliknij przycisk Dodaj, a następnie wpisz nazwę użytkownika, któremu chcesz udzielić dostępu do folderu. Wybierz lokalizację konta, jeżeli jest to konieczne (lokalne lub z domeny). Zazwyczaj jest to konto użyte do logowania. Kliknij przycisk OK, a następnie ponownie kliknij przycisk OK.
 9. Kliknij dwukrotnie folder System Volume Information w folderze głównym, aby go otworzyć.

System Windows XP Professional korzystający z systemu plików NTFS w grupie roboczej lub na komputerze autonomicznym

 1. Kliknij przycisk Start, a następnie kliknij polecenie Mój komputer.
 2. W menu Narzędzia kliknij polecenie Opcje folderów.
 3. Na karcie Widok kliknij pozycję Pokaż ukryte pliki i foldery.
 4. Wyczyść pole wyboru Ukryj chronione pliki systemu operacyjnego (zalecane). Kliknij przycisk Tak po wyświetleniu monitu o potwierdzenie zmiany.
 5. Wyczyść pole wyboru Użyj prostego udostępniania plików (zalecane).
 6. Kliknij przycisk OK.
 7. Kliknij prawym przyciskiem myszy folder System Volume Information w folderze głównym, a następnie kliknij polecenie Właściwości.
 8. Kliknij kartę Zabezpieczenia.
 9. Kliknij przycisk Dodaj, a następnie wpisz nazwę użytkownika, któremu chcesz udzielić dostępu do folderu. Zazwyczaj jest to konto użyte do logowania. Kliknij przycisk OK, a następnie ponownie kliknij przycisk OK.
 10. Kliknij dwukrotnie folder System Volume Information w folderze głównym, aby go otworzyć.Uwaga: Folder System Volume Information jest teraz dostępny w trybie normalnym dla użytkowników systemu Windows XP Home Edition.

Narzędzie CACLS w systemie Windows XP Home Edition korzystającym z systemu plików NTFS

W systemie Windows XP Home Edition z systemem plików NTFS można również użyć narzędzia wiersza polecenia Cacls do wyświetlania lub modyfikowania list kontroli dostępu (ACL) do plików lub folderów. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących narzędzia Cacls, użycia i przełączników, wyszukaj słowo kluczowe „cacls” w Centrum pomocy i obsługi technicznej.

 1. Kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Uruchom, wpisz polecenie cmd, a następnie kliknij przycisk OK.
 2. Upewnij się, że bieżącym folderem jest folder główny partycji, na której chcesz uzyskać dostęp do folderu System Volume Information. Na przykład, aby uzyskać dostęp do folderu C:\System Volume Information, upewnij się, że bieżącym folderem jest folder główny dysku C (monit „C:\”).
 3. Wpisz następujące polecenie, a następnie naciśnij klawisz ENTER:

cacls „litera_dysku:\System Volume Information” /E /G nazwa_użytkownika:F

Wpisz koniecznie znaki cudzysłowów zgodnie z podanym wzorcem. To polecenie dodaje określonego użytkownika do folderu z uprawnieniami Pełna kontrola.

 1. Kliknij dwukrotnie folder System Volume Information w folderze głównym, aby go otworzyć.
 2. Jeżeli konieczne jest usunięcie uprawnień po rozwiązywaniu problemów, wpisz następujący wiersz w wierszu polecenia:

cacls „litera_dysku:\System Volume Information” /E /R nazwa_użytkownika

To polecenie usuwa wszystkie uprawnienia danego użytkownika.
Następujące kroki są również skuteczne, jeżeli komputer zostanie ponownie uruchomiony w trybie awaryjnym, ponieważ proste udostępnianie plików jest automatycznie wyłączane, gdy komputer jest uruchomiony w trybie awaryjnym.

 1. Otwórz okno Mój komputer, kliknij prawym przyciskiem myszy folder System Volume Information, a następnie kliknij polecenie Właściwości.
 2. Kliknij kartę Zabezpieczenia.
 3. Kliknij przycisk Dodaj, a następnie wpisz nazwę użytkownika, któremu chcesz udzielić dostępu do folderu. Zazwyczaj jest to konto użyte do logowania.
 4. Kliknij przycisk OK, a następnie ponownie kliknij przycisk OK.
 5. Kliknij dwukrotnie folder System Volume Information, aby go otworzyć.

Możesz również polubić…