SQL Server backup i odtworzenie bazy

BACKUP DATABASE nazwa TO DISK=’lokalizacja_fizyczna_pliku.bak’ WITH NAME=’nazwa_bazy_backup’

Backup najlepiej umieścić w domyślnym katalogu backupu:

C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL.1\MSSQL\Backup

Serwer z pewnością będzie miał wtedy do niej dostęp i nie będzie problemów z przywróceniem. MSSQL.1 jest nazwą instancji serwera.
RESTORE DATABASE nazwa_bazy
FROM DISK = N’lokalizacja_fizyczna_pliku.bak’
WITH FILE = 1,
MOVE N’nazwa_bazy’ TO N’C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL.1\MSSQL\Data\nazwa_bazy.MDF’,
MOVE N’ABCPlatnik_LOG’ TO N’C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL.1\MSSQL\Data\nazwa_bazy.LDF’,
NOUNLOAD,
REPLACE,
STATS = 10
GO

Możesz również polubić…