rundll32.exe – nie można odnaleźć aplikacji

Problem występuje najczęściej po zainfekowaniu komputera przez wirusy. Pomimo usunięcia wirusów, komunikat może nadal pojawiać się podczas próby otwarcia plików wykonywalnych „.exe”, uruchomienia któregokolwiek apletu z poziomu panelu sterowania, włączenia wiersza poleceń, menedżera zadań.

Rozwiązanie: Pobrać i uruchomić łatkę: xp_exe_fix
Plik należy pobrać a następnie rozpakować klikając prawym przyciskiem i wybierając „wypakuj tutaj”. Następnie uruchomić wypakowany plik. Naprawi on wpisy w rejestrze.

Należy zawsze pamiętać, aby używać dobry program antywirusowy.

Możesz również polubić…