Rozmiar pliku PST

First, check the size of your PST / OST file. If your operating system is Windows Vista or Windows 7, browse to:
C:\Users\<your username>\AppData\Local\Microsoft\Outlook
If your operating system is Windows 2000 or Windows XP, browse to:
C:\Documents And Settings\<your username>\Local Settings\Application Data\Microsoft\Outlook
If you are having trouble locating the proper folder, your profile could be located in a non-default location try entering %LocalProfile% to in the run box followed by the path after <your username> in the above examples.

Look at the size of the OST or PST file. If it’s at, or close to 2GB, you’re either running a FAT32 partition (check this by viewing your local disk properties in My Computer), or you upgraded from a prior version of Outlook and have an older formatted file. Both of these instances will need to be run through a conversion process. The disk conversion is considered a FAT32 to NTFS conversion, and the PST conversion is considered an ANSI PST to Unicode PST conversion. Do a quick search and you’ll find several articles detailing those processes. Always create a backup before trying either of these.

If it’s at, or close to 20GB, you have hit the default limit in Outlook 2003 / 2007. Microsoft KB 832925 discusses the adjustment of these settings http://support.microsoft.com/kb/832925. The quick version is that you need to make some registry adjustments to increase the limits. Registry settings for Outlook 2007 to change the warning limit to 29GB and the max size to 30GB is:

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\Office\12.0\Outlook\PST]
„MaxFileSize”=dword:7bb04400
„WarnFileSize”=dword:74404400
„MaxLargeFileSize”=dword:00007800
„WarnLargeFileSize”=dword:00007400

Registry settings to revert back to the default values are:

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\Office\12.0\Outlook\PST]
„MaxFileSize”=dword:7bb04400
„WarnFileSize”=dword:74404400
„MaxLargeFileSize”=dword:00005000
„WarnLargeFileSize”=dword:00004c00

If you are running Outlook 2003, change \12.0\ to \11.0\.

 

Jak skonfigurować limit rozmiaru zarówno dla plików (pst), jak i dla plików (ost) w programach Outlook 2007 i Outlook 2003

Ważne: Ten artykuł zawiera informacje na temat modyfikowania rejestru. Przed zmodyfikowaniem rejestru utwórz jego kopię zapasową i upewnij się, że wiesz, jak przywrócić rejestr w przypadku pojawienia się problemu. Aby uzyskać informacje dotyczące wykonywania kopii zapasowej, przywracania i edytowania rejestru, kliknij następujący numer artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

256986  Opis rejestru systemu Microsoft Windows

Programy Microsoft Office Outlook 2007 i Microsoft Office Outlook 2003 obsługują pliki folderów osobistych (pst) i pliki folderów offline (ost) zgodne zarówno ze standardem ANSI (American National Standards Institute), jak i ze standardem standardem UNICODE. W tym artykule opisano sposób użycia następujących czterech wpisów rejestru do ograniczenia rozmiaru plików .pst i .ost:

 • Wpis rejestru MaxFileSize
 • Wpis rejestru WarnFileSize
 • Wpis rejestru MaxLargeFileSize
 • Wpis rejestru WarnLargeFileSize

Wpis rejestru MaxFileSize

Wpis rejestru MaxFileSize określa bezwzględny maksymalny rozmiar zarówno plików pst, jak i plików ost. Gdy ten maksymalny rozmiar zostanie osiągnięty, program Outlook nie zezwala na zwiększanie rozmiaru pliku.

Wpis rejestru WarnFileSize

Wpis rejestru WarnFileSize określa maksymalną ilość danych, które można przechowywać w plikach pst i ost. Po osiągnięciu tej maksymalnej ilości danych nie można dodawać danych do plików .pst i .ost. Rozmiar rzeczywistego pliku może być jednak nadal zwiększany na skutek procesów wewnętrznych.

W następującej tabeli wpisy rejestru MaxLargeFileSize i WarnLargeFileSize dotyczą pliku sformatowanego zgodnie ze standardem UNICODE (nowy duży format), a wpisy rejestru MaxFileSize i WarnFileSize dotyczą pliku sformatowanego zgodnie ze standardem ANSI (starszy format pliku programu Microsoft Outlook). Wartości UNICODE są ustawiane z dokładnością jednego megabajta (MB), podczas gdy wartości ANSI są ustawiane z dokładnością jednego bajta.

Nazwa Typ Prawidłowy zakres danych Wartość domyślna
MaxLargeFileSize REG_DWORD 0x00000001 – 0x00005000 0x00005000 20 480 (20 GB)
WarnLargeFileSize REG_DWORD 0x00000000 – 0x00005000 0x00004C00 19 456 (19 GB)
MaxFileSize REG_DWORD 0x001F4400 – 0x7C004400 0x7BB04400 2 075 149 312 (1933 GB)
WarnFileSize REG_DWORD 0x00042400 – 0x7C004400 0x74404400 1 950 368 768 (1816 GB)

Wpisy rejestru związane z zasadami są przechowywane w następującej ścieżce w Edytorze rejestru.

Program Outlook 2007

HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\Office\12.0\Outlook\PST

Wpisy rejestru związane z preferencjami użytkownika są przechowywane w następującej ścieżce w Edytorze rejestru.

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\12.0\Outlook\PST

Program Outlook 2003

HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\Office\11.0\Outlook\PST

Wpisy rejestru związane z preferencjami użytkownika są przechowywane w następującej ścieżce w Edytorze rejestru.

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\11.0\Outlook\PST

Aby skonfigurować limit rozmiaru dla plików .pst i .ost, wykonaj następujące kroki.

Uwaga: Ustawienia omówione w tym artykule dotyczą zarówno plików .ost, jak i plików .pst. Modyfikacja tych wpisów rejestru może wpływać na pliki .ost używane w trybie buforowanym programu Exchange z autoarchiwizacją oraz pliki .pst.

Ostrzeżenie: Nieprawidłowe wykorzystanie Edytora rejestru może stać się przyczyną poważnych problemów, które spowodują, że konieczna będzie ponowna instalacja systemu operacyjnego. Firma Microsoft nie może zagwarantować, że rozwiązanie problemów spowodowanych niepoprawnym użyciem Edytora rejestru będzie możliwe. Możesz używać Edytora rejestru na własną odpowiedzialność.

 1. Kliknij przycisk Start, a następnie kliknij polecenie Uruchom.
 2. W polu Otwórz wpisz polecenie regedit, a następnie kliknij przycisk OK.
 3. W lewym okienku rozwiń węzeł Mój komputer, a następnie rozwiń węzeł HKEY_CURRENT_USER.
 4. Rozwiń węzeł Software, a następnie rozwiń węzeł Policies.
 5. Rozwiń węzeł Microsoft, a następnie rozwiń węzeł Office.
 6. Rozwiń węzeł 11.0 w przypadku programu Outlook 2003 lub 12.0 w przypadku programu Outlook 2007, a następnie rozwiń węzeł Outlook.
 7. Kliknij pozycję PST, a następnie kliknij prawym przyciskiem myszy wpis MaxFileSize w prawym okienku.
 8. Kliknij polecenie Modyfikuj, a następnie wpisz wartość w polu Dane wartości.
 9. Kliknij przycisk OK.
 10. Kliknij prawym przyciskiem myszy wpis WarnFileSize i powtórz kroki od 8 do 9.
 11. Kliknij prawym przyciskiem myszy wpis MaxLargeFileSize i powtórz kroki od 8 do 9.
 12. Kliknij prawym przyciskiem myszy wpis WarnLargeFileSize i powtórz kroki od 8 do 9.

Uwaga Jeśli wartości rejestru nie istnieją, trzeba je utworzyć. Jeśli wartości rejestru nie istnieją, wykonaj następujące kroki, aby je utworzyć.

 1. Kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Uruchom, wpisz regedit, a następnie kliknij przycisk OK.
 2. W lewym okienku rozwiń następujący klucz rejestru:Program Outlook 2007

HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\Office\12.0\Outlook

Program Outlook 2003

HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\Office\11.0\Outlook

 1. W menu Edycja wskaż polecenie Nowy, a następnie kliknij polecenie Klucz.
 2. Wpisz PST, a następnie naciśnij klawisz ENTER.
 3. W menu Edycja wskaż polecenie Nowy, a następnie kliknij polecenie Wartość DWORD.
 4. Wpisz MaxFileSize, a następnie dwa razy naciśnij klawisz ENTER.
 5. W oknie dialogowym Edytowanie wartości DWORD wpisz wartość w polu Dane wartości, a następnie kliknij przycisk OK.
 6. Powtórz kroki od 3 do 7, aby utworzyć kolejną wartość DWORD WarnFileSize.
 7. Powtórz kroki od 3 do 7, aby utworzyć kolejną wartość DWORD MaxLargeFileSize.
 8. Powtórz kroki od 3 do 7, aby utworzyć kolejną wartość DWORD WarnLargeFileSize, a następnie zamknij Edytor rejestru.Uwaga W przypadku masowych wdrożeń tych kluczy rejestru na komputerach końcowych użytkowników można użyć narzędzia ORK.

Aby zautomatyzować tworzenie rejestru na komputerach końcowych użytkowników, w scenariuszach wdrażania należy użyć narzędzia ORK.
Zgodnie z zaleceniami, wartości między wpisami rejestru MaxFileSize i WarnFileSize oraz wartości między wpisami rejestru MaxLargeFileSize i WarnLargeFileSize powinny być równe co najmniej 5 procent (%), tak aby umożliwić kontynuowanie procesów wewnętrznych.

Jeżeli wartość wpisu rejestru MaxFileSize przekracza limit 2 gigabajtów (GB) plików .pst lub .ost zgodnych ze standardem ANSI, wartość zostanie ograniczona do limitu rozmiaru 2 GB, aby uniknąć uszkodzenia. Wartość domyślna wpisu rejestru WarnFileSizeregistry jest obliczana jako 95% wartości wpisu rejestru MaxFileSize dla pliku zgodnego ze standardem UNICODE i jest utrzymywana na poziomie 1 950 368 768 bajtów dla małych plików ANSI.

Uwaga: Limity dla standardu UNICODE można ustawić poza wartościami wymienionymi w tabeli. Firma Microsoft nie zaleca jednak takiego rozwiązania ze względu na zagrożenie związane z potencjalnym ograniczeniem wydajności.

Jeżeli pliki .ost lub .pst osiągną limit określony we wpisach rejestru WarnFileSize lub WarnLargeFileSize, uaktywniana jest funkcja kompaktowania w celu redukcji rozmiaru pliku do poziomu umożliwiającego jego prawidłowe użycie. Po osiągnięciu limitu określonego przez wpisy rejestru WarnFileSize lub WarnLargeFileSize nie można wysyłać wiadomości e-mail (przy założeniu, że wysyłane wiadomości e-mail są przechowywane w folderze Elementy wysłane) i nie można kopiować lub przenosić elementów w pliku. W przypadku pliku archiwum .pst używanym do autoarchiwizacji operacja związana z autoarchiwizacją kończy się niepowodzeniem. Można jednak usuwać lub archiwizować wiadomości e-mail przechowywane w pliku .pst lub .ost, używanym aktualnie jako domyślna lokalizacja dostarczania.

Po osiągnięciu maksymalnego rozmiaru plików, określonego we wspomnianych wpisach rejestru, mogą wystąpić, między innymi, następujące błędy:

 • Podczas próby przeniesienia elementów do pliku .pst lub .ost po osiągnięciu limitu wyświetlany jest następujący komunikat o błędzie:

Nie można przenieść elementów. Plik <ścieżka>\<nazwa pliku>.pst osiągnął maksymalny rozmiar. Aby zredukować ilość danych w tym pliku, zaznacz niepotrzebne elementy, a następnie usuń je trwale.

 • Podczas dostarczania wiadomości e-mail do pliku .pst lub .ost w trybie buforowanym programu Exchange osiągnięcie limitu rozmiaru pliku powoduje uruchomienie Kreatora oczyszczania skrzynki pocztowej.

Możesz również polubić…