Płatnik zmiana hasła

Hasło z terminem ważności na 999 dni
W przypadku gdy program jest starszy niż 7.03.001 :
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\PROKOM Software SA\Płatnik\Aktualna-wersja-Płatnika\Parametry\LimitHasła zmieniamy na wartość mniejszą lub równą 999

Dla wersji 7.03.001 i nowszych PROKOM Software SA zamieniamy na Asseco Poland SA, np:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Asseco Poland SA\Płatnik\Aktualna-wersja-Płatnika

Możesz również polubić…