Odzyskanie hasła w systemie Linux

Uruchomić komputer z bootowalnej płyty Linux.

Sprawdzić dostępne partycje oraz gdzie znajduje się główny katalog: / (root) za pomocą polecenia: fdisk -l

Utworzyć katalog, w którym zostanie zamontowany główny katalog systemu plików.

mkdir /media/ORYGINALNY_DYSK

Zamontować katalog / (root):

mount /dev/sda1 /media/ORYGINALNY_DYSK

Zmienić hasło:

chroot /media/ORYGINALNY_DYSK passwd

Możesz również polubić…