Odzyskanie hasła kontrolera domeny – np na SBS 2003

1. Zmienić hasło lokalnego administratora, korzystając z opisu: Odzyskiwanie hasła

2. Uruchomić serwer ponownie wciskając F8 podczas bootowania

3. Wybrać tryb Odzyskiwania usług katalogowych

4. Zalogować się jako lokalny administrator, którego hasło zmieniliśmy w pkt. 1

5. Instalujemy na serwerze narzędzia: http://technet.microsoft.com/en-US/windowsserver/bb693323.aspx?ocid=fwlink

Potrzebujemy SRVANY, który dowolny plik wykonywalny zamieni w usługę.

6. Z paczki, którą zainstalowaliśmy w pkt. 5 kopiujemy 2 pliki: SRVANY i INSTSRV do katalogu, np: c:\Recovery

Dodatkowo z katalogu c:\Windows\System32 kopiujemy plik cmd.exe

7. W wierszu poleceń przejść do katalogu c:\Recovery i wpisać: instsrv.exe FixPass “c:\recovery\srvany.exe”

Zostanie utworzona usługa FixPass.

8. Następnie należy zmodyfikować rejestr

Otworzyć:

HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\FixPass

Utworzyć nowy podklucz o nazwie: Parameters

Nazwa: Application
Typ: REG_SZ (string)
Wartość: c:\Recovery\cmd.exe

Nazwa: AppParameters
Typ: REG_SZ (string)
Wartość: /k net user administrator NOWE_HASŁO

Wybieramy: Start->Uruchom

Wpisujemy: services.msc

Odnajdujemy usługę  FixPass i sprawdzamy:

– typ uruchomienia musi być ustawiony na automatyczny

– na zakładce Log On, musi być zaznaczona opcja: Allow this service to interact with desktop

Następnie uruchamiamy serwer ponownie, odczekujemy kilka chwil upewniając się, że usługa zostanie uruchomiona, po czym próbujemy się zalogować.

Może Ci się również spodoba