Odzyskanie hasła do systemu Windows 8

Należy zbootować komputer z płyty np. z systemem Linux.

Pozostawić kopię awaryjną pliku, który podmienimy:
c:\windows\system32\sethc.exe

Podmienić plik c:\windows\system32\sethc.exe plikiem c:\windows\system32\cmd.exe

Uruchomić komputer w trybie normalnym i wcisnąć 5-o krotnie przycisk SHIFT. Pokaże się wiersz poleceń uruchomiony z uprawnieniami administratora.

Należy wydać polecenie:

net user NAZWA_UŻYTKOWNIKA NOWE_HASŁO

Od tej chwili można się już zalogować z nowym hasłem.

Możesz również polubić…