Odblokowanie bazy kluczy w Ubuntu

W Ubuntu po starcie systemu często pojawia się pytanie o hasło do bazy kluczy. Niektóre programy,  jak np Evolution tworzy bazę kluczy, do której najpierw musimy się zalogować.

Jeśli chcemy pozbyć się pytania o hasło do bazy kluczy, należy tę bazę usunąć, a następnie po restarcie w momencie tworzenia nie tworzyć hasła do nowej bazy.

W konsoli wpisujemy

sudo rm ~/.gnome2/keyrings/ -r

Jeśli zdarzy się że pojawi się monit o podania hasła do utworzenia nowej bazy kluczy nie należy ustawiać nowego hasła, tzn nie wpisywać hasła do podanych pól.

Możesz również polubić…