Obsługa TAR i GZ

Wylistowanie plików w archiwum:
tar -tf archiwum.tar.gz
Wyciągnięcie pliku z archiwum:
tar -zxf archiwum.tar.gz nazwa_pliku
Dodanie pliku do archiwum:
tar -rf archiwum.tar nazwa_pliku

Możesz również polubić…