Obrócony ekran w Asus

Nacisnąć jednocześnie kombinację klawiszy:

prawy alt + prawy ctrl + strzałka w górę

Możesz również polubić…