Menedżer urządzeń pusty po aktualizacji Windows XP do SP3

Przyczyną są błędne wpisy rejestru, których nazwy rozpoczynają się od ciągu znaków: $%&

W celu rozwiązania tego problemu, należy w rejestrze wyszukać powyższy ciąg znaków i usunąć wszystkie gałęzie rejestru, rozpoczynające się od niego.

Operacja może wymagać nadania uprawnień do gałęzi rejestru oraz uruchomienia systemu w trybie awaryjnym.

– prawym przyciskiem kliknąć na wybranej gałęzi, nadać uprawnienia full control dla administratora

– uruchomić system w trybie awaryjnym (podczas uruchamiania wybrać F8)

– usunąć jako administrator uszkodzone wpisy

 

Możesz również polubić…