Linux montowanie dysków

Montowanie dysku, który wcześniej był w macierzy:

mount -o ro /dev/sda2 /old-sys -t ext3 (montowanie jednego z dysków, który wcześniej był w macierzy)

Możesz również polubić…