Insert ustawienia regionalne

W systemowym panelu sterowania w ustawieniach regionalnych na zakładce ustawień językowych nacisnąć przycisk RESETUJ.

Możesz również polubić…