IMAP Thunderbird Home.pl – nie działa usuwanie wiadomości

Problem stanowi rozbieżność nazw folderu „Kosz”
Home.pl i Thunderbird komunikują się z użytkownikiem używając słowa ‘Kosz’, ale na poziomie IMAP używają angielskiej nazwy folderu ‘Trash’. Problem w tym, że:
Home.pl tłumaczy ‘Kosz’ -> ‘TRASH’
Natomiast Thunderbird domyślnie używa przypisania: ‘Kosz’ -> ‘Trash’

ROZWIĄZANIE polega na dopisaniu do konfiguracji Thunderbird nazwy śmietnika zgodnej z nazwą wykorzystywaną przez home.pl.

  1. Opcje-> Zaawansowane-> Edytor ustawień
  2. Wyszukujemy frazę: 'mail.server.server’
  3. Dostaniemy zbiór wierszy zaczynających się od mail.server.server#, gdzie # jest numerkiem oznaczającym kolejne serwery wpisane do konfiguracji.
  4. Na podstawie nazwy konta mail.server.server#.name ustalamy jaki numer ma interesujące nas konto i zastępujemy nim # w następnych operacjach.
  5. Klikamy gdziekolwiek w oknie prawym przyciskiem myszy i wybieramy:
  6. Dodaj ustawienie typu -> Łańcuch (string)
  7. Wyskakuje okienko w którym wpisujemy: mail.server.server#.trash_folder_name (pamiętając o podstawieniu właściwego numerka zamiast #)
  8. W kolejnym okienku wpisujemy: TRASH, co w pliku prefs.js przełoży się na wiersz w postaci, np.: user_pref(„mail.server.server2.trash_folder_name”, „TRASH”);

Ta sama niezgodność nazw dotyczy prawdopodobnie również katalogów:
DRAFTS (aka 'Kopie robocze’)
SENT (aka 'Poczta wysłana’ )
SPAM (aka 'Niechciane’)
Należałoby pogrzebać w dokumentacji TB i znaleźć właściwe im polecenia konfiguracyjne.

Możesz również polubić…