Adresowanie sieci IP

W dzisiejszym artykule, przedstawimy problem, z którym może się zetknąć administrator na etapie projektowania sieci dla firmy.

 

ZAŁOŻENIA:

1. Firma posiada 3 oddziały:

– Warszawa (15 hostów, 17 adresów IP)

– Wrocław (10 hostów, 12 adresów IP)

– Poznań (8 hostów, 10 adresów IP)

Należy pamiętać, że w puli adresów dla każdej lokalizacji wliczamy: ilość hostów(komputerów, drukarek sieciowych)+adres sieci+adres rozgłoszeniowy.

 

Przypomnijmy adresy wykorzystywane w sieciach prywatnych wg klas:

A: 10.0.0.0 – 10.255.255.255 /8

B: 172.16.0.0 – 172.31.255.255 /16

C: 192.168.0.0 – 192.168.255.255 /24

 

Zapis: /24 oznacza 24-bitową maskę sieciową, tzn.:

1 1 1 1 1 1 1 1 . 1 1 1 1 1 1 1 1 . 1 1 1 1 1 1 1 1 . 0 0 0 0 0 0 0 0

255 .                   255 .                    255 .                        0

 

Rozpoczynamy od rozrysowania schematu sieci:

 

Adresowanie sieci

Rozrysowaliśmy 3 routery dla każdej lokalizacji, komputery jako oznaczenie hostów za każdym z routerów. Routery połączyliśmy łączami WAN: POZ-WAR i WAR-WROC.

Następnym krokiem jest policzenie wszystkich sieci. Liczymy rozpoczynając od sieci z największą ilością hostów i oznaczamy niebieskim okręgiem:

– Warszawa

– Wrocław

– Poznań

– WAN Poznań – Warszawa

– WAN Warszawa – Wrocław

Niezbędne będzie zatem zaadresowanie:

– 5 podsieci

– maksymalnie 17 hostów w jednej podsieci

 

Wybieramy klasę C, która wystarczy do zaspokojenia naszych potrzeb. Wybieramy adres: 192.168.45.X / 24 Zastosujemy maskę zmiennej długości (VLSM), aby zoptymalizować ilość rozdanych adresów sieciowych.

Rozpisujemy ostatni oktet na bity, tak aby zaadresować kolejne podsieci:

– rozpisujemy ilość możliwych do zaadresowania sieci rozpoczynając od lewej strony od 2 do potęgi 1 (czyli na jednym bicie można zaadresować 2 sieci) wypisując kolejne potęgi cyfry 2.

– rozpisujemy ilość możliwych do zaadresowania hostów – od prawej

– rozpisujemy wartości binarne dla każdej pozycji rozpoczynając od prawej – od 2 do potęgi 0 (czyli: 1), następnie 2^1=2, 2^2=4, itd.

Zielonym kolorem pokazaliśmy wyliczenie adresów kolejnych podsieci, a u dołu przypisaliśmy adresy do konkretnych lokalizacji.

 

Zademonstrujemy wyliczenie poniżej:

IMG_1264

IMG_1263

IMG_1262

 

IMG_1261

Mamy zaadresowaną całą sieć. Teraz można zabrać się za konfigurację routerów.

 

Może Ci się również spodoba